Zadnje iz kategorije:
64. sjednica Vlade Unsko-sankog kantona
Usvojeni prijedlozi podzakonskih akata Zakona o državnim službenicima i namještenicima
Članovi Vlade Unsko-sankog kantona, na 64. sjednici održanoj danas (29.mart) u Bihaću, a kojom je je predsjedavala Sinha Kurbegović, ministrica prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, usvojili su, između ostalog, program rada Vlade za 2012. godinu te prijedloge podzakonskih akata Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe USK.

Programom  rada Vlade Unsko-sanskog kantona za 2012. godinu utvrđuju se  mjere koje će u okviru normativne, studijsko - analitičke i informativne djelatnosti pripremati i utvrđivati Vlada Unsko-sanskog kantona, odnosno kantonalna ministarstva, kantonalne uprave i kantonalne upravne organizacije.
Vlada Unsko-sanskog kantona će kroz aktivnosti predviđene Programom rada Vlade Unsko-sanskog kantona u 2012. godini, prije svega, nastaviti započete  i pokrenuti nove neophodne reformske procese. Donošenjem Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe u Unsko-sanskom kantonu,stvoreni su uslovi za reformu javne uprave i u tom pravcu Vlada Kantona je u 2011. godini pristupila mnogim projektima za koje se u 2012. godini očekuje realizacija, između ostalih i IFC Projekat „Poboljšanje poslovnog okruženja u Bosni i Hercegovini“.   

Vlada Kantona će kao i u dosadašnjem svom radu,najveću pažnju usmjeriti na ublažavanje negativnih posljedica globalne ekonomske krize, na zaustavljanju trenda gubitka radnih mjesta te time prozrokovanim povećanjem stope nezaposlenosti, na povećanju senzibiliteta prema socijalno najugroženijim kategorijama, zatim povećanju kvaliteta zdravstvene zaštite, povećanju  zaštite radnika i ostvarenje njihovih osnovnih radničkih prava, uspostavio drživog kvaliteta u svim oblastima odgoja i obrazovanja, stvaranju realnih mogućnosti za razvoj Unsko-sanskog kantona kroz korištenjeprirodnih resursa, odnosno dobara od općeg interesa. Vlada Kantona je krajem 2011. godine  po pitanju koncesija i privatizacije i utvrdila mjere i aktivnosti koje je potrebno poduzimati u cilju poboljšanja stanja u ovim oblastima a plan je da se u 2012. godini utvrđene mjere i aktivnosti  provedu.

U 2012. godini očekuje se donošenje Zakona o javno-privatnom partnerstvu na nivou kantona, koji će biti osnova za saradnju organa vlasti i drugih javnih institucija sa privatnim sektorom na području planiranja, proizvodnje, pružanja usluga, finansiranja, poslovanja ili naplate javnih usluga, odnosno kojim će se obezbijediti lakši i jednostavniji način obezbjeđenja sredstava, povećanje kvaliteta i rasterećenja tekućeg zaduživanja, brža integracija novih tehnologija, mobilizacija neplasiranih finansijskih sredstava privatnog sektora, podsticaja za investiranje privatnih kompanija u infrastrukturne objekte.     U navedenom programskom periodu pristupit će se izradi prednacrta Prostornog plana Unsko-sanskog kantona i Plana upravljanja otpadom. Aktivnosti Vlade Kantona u  2012. godini usmjerit će se na:  stabiliziranje budžeta kroz povećanje budžetskh prihoda; restrikcije i uštede javne potrošnje;  otvaranje  novih radnih mjesta;  strateške infrastrukturne projekte;  socijalne fondove;  ulaganje u poljoprvredu i poticanjepoljoprivrede kao strateške mogućnosti za    razvoj Unsko-sanskog kantona;  razvijanje vodoprivredne infrastrukture;  ulaganje u razvoj ruralnih područja Kantona, organsku proizvodnju, šumarstvo,   drvnu industriju, ribarstvo;  osiguranje bolje institucionalne podrške privredi i infrastrukturi u svrhu razvoja poduzetništva, stvarajući pozitivan poslovni ambijent, prije svega dajući podršku malim i srednjim preduzećima; razvoj i dodatni poticaj turizmu, posebno kroz snažno povezivanje turističkih usluga i podrška u razvoju  Nacionalnog parka “Una“;  okončanje projekata na opremanju i modernizaciji Kantonalne bolnice “dr. Irfan Ljubijankić“ u Bihaću, Opće bolnice u Sanskom Mostu, Lječilišta „Gata“;  aktivnosti na modernizaciji Univerziteta u Bihaću;  aktivnosti na akreditaciji Univerziteta u Bihaću;  jačanje inspekcijskog nadzora i  reformske procese.

Zahvaljujući efikasnom radu kantonalnog Ministarstva pravosuđu i uprave, samo mjesec i pol dana od usvajanja Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona pred članovima Vlade USK našli su se prijedlozi  podzakonskih akata koji stvaraju osnov za cjelovitu reformu uprave. Na današnjoj sjednici usvojene su: Uredba o osnovnim načelima za utvrđivanje općih smjernica kadrovske politike organa državne službe Unsko-sanskog kantona; Uredba o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije organa državne službe u Unsko-sanskom kantonu ; Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe Unsko-sanskog kantona koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa; Uredba o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici poslovima pomoćne djelatnosti koje obavljaju zaposlenici; Uredba o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Unsko-sanskom kantonu; Etički kodeks za državne službenike i namještenike u organima državne službe Unsko-sanskog kantona; Uredba o načinu uspostavljanja, vođenja i korištenja registra državnih službenika i namještenika u organima državne službe Unsko-sanskog kantona; Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika i namještenika u organima državne službe Unsko-sanskog kantona; Uredba o osnivanju Disciplinskog vijeća kao i Uredba o izboru, sadržaju poslova, uslovima i načinu rada medijatora državne službe u organima državne službe Unsko-sanskog kantona.

Vlada USK usvojila je i Izvještaj centralne popisne komisije za popis sredstava obaveza i potraživanja na nivou  Vlade Unsko-sanskog kantona. Razmatrajući ovaj izvještaj posebno je istaknuto da je ovo prvi put da izvršna vlast USK odgovorno utvrđuje stvarno stanje .

-    Naši prethodnici  su se ponašali neodgovorno kad je ovo u pitanju i  bilo je čak i  pokušaja zastašivanja kad smo mi ušli u ovo da raščistimo i utvrdimo stvarno   činjenično stanje, ali mi nismo Vlada kukavica,  kazao je ministar unutarnjih poslova USK dr. Šefik Smlatić.