Zadnje iz kategorije:
Usvojeni podzakonski akti
Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe USK-a
Iako podzakonski akti stupaju na snagu nakon objavljivanja u Službenom glasniku USK-a, iste vam donosimo u sekciji za download
Usvojeni podzakonski akti

Vlada Unsko - sanskog kantona usvojila je podzakonske akte Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko - sanskog kantona.

Iako podzakonski akti stupaju na snagu nakon objavljivanja u Službenom glasniku USK-a, iste vam donosimo u sekciji za download ili klikom ispod:

DOWNLOAD dokument:
- Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko - sanskog kantona